İletişim

Bize bir telefon aramasıyla ulaşabilir, WhatsApp’ten yazabilir veya içeriğinizi e-posta ile iletebilirsiniz.

05385077575

Sıkça Sorulan Sorular

Terim yönetimi nedir?
Terim yönetimi, bir sektöre özgü terimleri listeleyip çeviri dosyasıyla beraber yükleme ve bu listeyi sürekli güncelleme işine denir. Seköre özgü ve müşteriye özgü şeklinde iki ayrı terim yönetimimiz var. Müşteriye özgü terim yönetiminde (örn. finans sektörü için “tahsil edilemeyen krediler” veya inşaat sektörü için “bağımsız birim”) bir kelime veya ifadeyi müşterinin talep ettiği gibi sisteme gireriz. Çeviri sırasında bu ifadelere yer vermeyen tercümana uyarı gider. Terim tutarlılığı sağlanır.

Bir çevirmenin işi mükemmel çeviri yapmak değil mi? Neden editör kullanılıyor?

Çevirmenin belli bir alanda (psikoloji) çalışması, çeviri faaliyetin dışında iki farklı dilde de okumalar yapması (Psychology Today ve Bilim.org) ve bundan keyif alması o çevirmenin neredeyse hatasız metinler üretmesini sağlayabilir; ancak neredeyse hiçbir ülkede hiçbir çevirmen tek bir alanda çeviri yaparak hayatını kazanmaz. Her konuda uzman olmak da modern toplumun iş bölüşümüne aykırıdır.

Bilişsel olarak bakıldığında en iyi çevirmenler bile göz yanılması, kaynak ve hedef metin (çeviri) arasında geçişler yaşarken beynin iki dili de normalize etmeye başlaması gibi durumlar yaşar. Son derece yorucu olan bu faaliyet eksik çeviri, çeviriye ekleme, yanlış çeviri gibi faktörlerin dışında dilbilgisi kuralları ve müşteriye özgü stilin çözülmesi durumlarını ilgilendirir. Kaynak metne çok bağlı kalma, hedef okuyucu kitlesini düşünüp bazı bölümleri yeniden yazma gibi çeviri süreçleri diğer sorunlardır.

AB 15038 standardı ve bunun geri çekilmesiyle çıkarılan ISO 17100 editör veya düzeltmeni çeviri hizmetinin olmazsa olmaz aktörü olarak tanımlar. Editörler, her türlü hata ve noksanı okuyup düzeltir. Giriş ve sonuç bölümlerini cümleler ne kadar doğru olursa olsun, birbirine benzetmek için yeniden şekillendirir. Dikkatli ve tecrübeli çevirmenin metni geldiğinde editör kahvesini yudumlayıp çok az metin müdahalesi yaparken bunun tersi bir durumda büyük bunalımlar geçirir.

Yazılı Çeviri hizmeti olarak Profesyonel Çeviri nedir? Neden Profesyonel Çeviri tercih etmeliyim?

Profesyonel çeviri, ülkemizde çeviri mesleğiyle ilgili farkındalık ve maliyet kaygısından ötürü genellikle layıkıyla sunulamayan çeviri hizmetidir. AB’nin 15038 standardı ve daha sonra gelen ISO 17100, yazılı tercümede çevirmen dışında bilirkişi rolüne sahip editörün (revisor) bulunmasını şart koşuyor. Biz de bu hizmeti özellikle kurumsal müşterilerimize editör dışında, web sitemizde detaylı anlattığımız müşteriye özgü terim yönetimi, stil kılavuzu, vb. tamamlayıcı hizmetlerle birlikte sunuyoruz.

Makine Çevirisi Nedir?

Makine Çevirisi (MT) bilgisayar yazılımının bir metni kaynak dilden hedef dile insan müdahalesi olmadan çevirmesi sürecini ifade eder. Burada basit terimlerle açıklanan üç tür makine çevirisi yöntemi vardır: Kural bazlı makine çevirisi, istatistiksel makine çevirisi ve nöral makine çevirisi.

Simültane tercümanlar kaç saat çalışır?

TKTD ve onun kurallarına dayanak teşkil eden AIIC’e göre bir tercüman simültane çeviri hizmetini 1 saate kadar sunabilir. Bu süre aşıldığında 2 tercümanın 20 veya 30 dakikada bir dönüşümlü çalışması gerekir. Uygulamada, lansman gibi etkinliklerde bu sürenin 1 saat 15 dakika için esnedildiği görülür; ancak serbest bir tercüman veya çeviri işletmesiyle bu konuda pazarlık edilmesi müşterinin kendi işini tehlike atması anlamına gelir.

Stil Kılavuzu Nedir?

Stil kılavuzu kurumsal içerik oluşturulurken kullanılacak dilbilgisi kurallarını, üslubu veya görsel büyüklüğü gibi formata ilişkin konuları şirket genelinde standartlaştıran belgedir. Stil kılavuzundan yararlanılarak veya yararlanılmayarak oluşturulmuş özgün içerikler başka bir dile aktarılırken yine bir stil kılavuzundan yararlanılır. Çeviri tutarlılığı açısından elzem bir belgedir. Associated Press, Economist Style Guide gibi örneklere bakılabilir.

Hibrit Çeviri, makine çevirisi mi?

Lingopia, en çok çeviri talep edilen bu kategoride çeviri algoritmalarını ve modellerini kullanıyor. İşi makinelere emanet edemeyeceğimiz için, her bir hizmet talebinizde deneyimli bir çevirmenimiz tüm içeriği kontrol ediyor.

Zoom Üzerinden Çeviri Nedir?

Uzaktan Eşzamanlı Çeviri (RSI) teknolojisi, uzaktan eşzamanlı çeviri sağlamak için bulut tabanlı platformlardan yararlanılan ve simultane çeviri maliyetlerini azaltan teknolojilerdir.

Çeviri Belleği Nedir?

Çeviri belleği (TM), satır veya nokta işaretiyle ayrışan başlık ve cümle gibi metin birimlerinin çevirilerinin saklandığı bir veri tabanıdır. Çeviri belleğindeki her birim kaynak dil ve hedef dil karşılığını birlikte içerir. Bu birimlere translation unit yani TU denir.

Çeviri yazılımları ve bulut tabanlı teknolojilerle sunulan çeviri bellekleri ve yeni belgelerin çevirisinde aynı veya benzer eşleşmeleri otomatik olarak önerir. Bu da, önceden çevrilmiş içeriklerin diğer bir dile hız ve maliyet avantajıyla ve tutarlı olarak aktarılmasını sağlar.

× İletişim